Bliv en del af et nærværende og dedikeret lærerteam på Stavnsholtskolen

Profilbillede
dato

Det mener vi på Stavnsholtskolen i allerhøjeste grad, at man kan. Og vi vil gerne fortælle dig, hvordan vi gør :)


Vi starter med arbejdsmiljøet, hvor vi sammen har fokus på tid og nærvær:

 • Vi har et meget tæt samarbejde i vores TRIO og i vores medudvalg, hvor forslag, ideer og prioriteringer altid bliver drøftet.
 • Alle lærere har reduktioner i antal lektioner. I vores almenklasser har en lærer maksimalt 25 lektioner og 1 læringssamtale.
 • Vi indgår i forpligtende professionelle samarbejdsrelationer. Vi arbejder tæt sammen i årgangsteams - men vælger ellers selv, hvor og hvordan vi forbereder os.
 • Vi har i samarbejde reduceret kraftigt i vores fælles mødevirksomhed. Vi prioriterer det vigtigste, så der er tid til teamsamarbejdet og eleverne.
 • Vi har stor fokus på opgaver ud over undervisningen, så vi alle har mulighed for at fordybe sig i områder, der også giver energi. Det er alt fra skemalægning til den gode pause, planlægning af sociale arrangementer for personalegruppen, koordinatoropgaver mm.
 • Vi har stor fokus på også at være sammen i sociale sammenhænge - der er altid meget stor tilslutning til sommerfester, julefrokoster, quiz-aftener og lignende.
 • Vi har mentorordning til alle nye medarbejdere, og der er altid en kollega, der er parat til at hjælpe til med stort og småt.
 • Vores APV afspejler den oplevelse, vi har i hverdagen - her er høj trivsel og dedikerede kolleger.
 • Vi har et stærkt team af dygtige vejledere, der hver dag er med til at kvalificere vores arbejde omkring elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.
 • Derudover har vi et tæt, stabilt og udviklende samarbejde med PPR-psykologer, PPR-vejledere, skolesocialrådgiver mv.

Og så er der selvfølgelig vores elever, hvor vi sammen har fokus på trivsel, tid og nærvær:

 • Vi prioriterer 2 voksne i undervisningen, så ofte det er muligt, hvilket også betyder, at alle elever har kortere skoledage.
 • Vi har stor fokus på det relationelle. Alle lærere har læringssamtaler med eleverne, hvilket giver mere tid med den enkelte.
 • Vi vil gerne give vores elever en masse skønne oplevelser, så vi har fokus på praksisnær undervisning, ture ud af huset og god brug af vores naturrige nærmiljø.
 • Vi arbejder målrettet og konkret for elevernes trivsel. Vi arbejder på alle årgange med prøvehandlinger, hvis fokus er, hvordan vi øger elevernes trivsel og skoleglæde.
 • Vi har i dette skoleår haft et forsøg med legeguider (personale ud over gårdvagterne) i frikvartererne, og det har vi haft så stor succes med, at vi udvider til næste år.
 • Derudover vil der næste år være voksne, der tilbyder frikvartersaktiviteter som fx skoleskak, krea-hygge, brætspil mv.
 • De fysiske rammer er vigtige for humøret og motivationen. Vi har et flot PLC og et inspirerende makerspace. Vi er godt i gang med at forny hele vores ungemiljø, og vi slutter ikke, før hele skolen ånder af kreativitet og flotte læringsmiljøer.
 • Vi har et fælles anerkendende børnesyn, som vi mener skinner igennem fra den ene ende af skolen til den anden, og vi er aldrig i tvivl om, at vi er betydningsfulde voksne i vores elevers liv.

Vi søger en dansklærer til kommende 5. årgang. Der er to klasser, hvoraf du vil være delt kontaktlærer i den ene. Vi har brug for dig, der kan dække et eller flere af følgende fag: dansk, historie, samfundsfag, idræt (svømning) og musik. Du må gerne brænde for udskolingen, da det er tanken at følge eleverne hele vejen til 9. klasse.

VIGTIGT: Vi indkalder løbende i uge 26, da vi håber at finde den helt rigtige kollega, inden vi går på sommerferie. Ring og/eller send os en ansøgning med det samme - så kan vi finde ud af, om vi er et match :)

Vil du tale med en (måske kommende) kollega, så ring til: Kasper på 24847370


Vil du ringe og tale med vores TR, så ring til Rikke på 29727168

Vil du tale med vores ungemiljøleder, så ring til Christine på 72165678

 

 

Praktisk

Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.

I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.

 

Job i Furesø? Kom og vær med!
I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.
Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=a68dd1c7)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Furesø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Furesø Kommune - Stavnsholtskolen, Stavnsholtvej, 3520 Farum

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-07-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6072971

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet