Furesø kommune står over for at finde besparelser på op til 75 millioner kroner

Foto: Furesø Kommune. 1. viceborgmester Bettina Ugelvig, borgmester Ole Bondo Christensen, gruppeformand og næstformand i ØU Jesper Larsen og 2. viceborgmester Lars Carstensen.
dato

Furesø Kommunes udfordringer og løsninger til at generere besparelsesforslag op til 75 millioner kroner.

Denne artikel er en fælles udtalelse fra Ole Bondo Christensen, Bettina Ugelvig, Lars Carstensen, og Jesper Larsen, der alle er medlemmer af Økonomiudvalget i Furesø Kommune. Denne udtalelse, som blev offentliggjort den 7. februar 2024, handler om den økonomiske situation i Furesø og behovet for at finde besparelsesforslag op til 75 millioner kroner.

Alle kommuner i landet er under pres med at afbalancere deres økonomi, og situationen i Furesø er ingen undtagelse. Hvert år betaler Furesø 124 millioner kroner i gældrenter og afdrag fra den tidligere kommunalreform, en byrde der fortsætter indtil 2040. Furesøs befolkning er generelt mere veluddannet, rigere, og sundere end i de fleste andre kommuner, hvilket betyder, at en betydelig del af dens skatteindkomst går til det kommunale udligningssystem og omfordeling til andre kommuner. Dette reducerer de tjenester, som kommunen kan tilbyde til sine indbyggere.

Som svar på disse udfordringer sigter kommunen til at påvirke regeringen til at opnå en del af det økonomiske råderum for at opretholde en passende service. Nye tilgange til kommunal forvaltning skal findes, herunder bedre forebyggende foranstaltninger, tværfagligt samarbejde, og skabelse af et gunstigt miljø for godt liv for at reducere behovet for dyre specialtjenester. Desuden har Furesø brug for at involvere foreninger, virksomheder og civilsamfundet i at løse fremtidige velfærdsopgaver og udvikle sin brug af kunstig intelligens og velfærdsteknologi for at rationalisere sin drift. Svære beslutninger skal træffes, såsom at skære ned på nogle tjenester og opgaver for at balancere budgettet.

Der er planer om at implementere smarte sparetiltag for at minimere konsekvenserne for indbyggerne, men det er uundgåeligt, at der vil være besparelser, der fører til lavere serviceniveau på nogle områder eller fjernelse af nogle kommunale opgaver.

Fremtidige planer for Furesø kommune

I 2025 og 2026 har kommunen tidligere inkluderet en endnu ikke specificeret besparelse på 25 millioner kroner for hvert af de to år. Udover det har rådet besluttet at udvikle besparelsesforslag for yderligere 25 millioner kroner. Dette betyder, at de samlede besparelsesforslag, der er bestilt, beløber sig til 75 millioner kroner, ud af et samlet budget på cirka 2,7 milliarder kroner.

Rådet vil arbejde på en langsigtet besparelses- og mulighedskatalog i løbet af foråret. De planlægger at involvere kommunes ansatte, indbyggere, og foreninger i budgetprocessen og til sidst indgå en budgetaftale for 2025-26 i oktober 2024.


https://www.furesoe.dk/aktuelt/nyheder/2024/februar/furesoe-skal-finde-besparelsesforslag-for-75-mio-kr/

Kilde: Furesø Kommune