Generalforsamling 2019


Nyheden er fra Ninjafabrikken

Afholdes fredag 1. Februar 2019, kl.20.15, Farum Gydevej, 3520 Farum

Skriv til os hvis du vil deltage i generalsamlingen!

Se også Facebook event: https://www.facebook.com/event...


Kom og få indflydelse på hvad Ninjafabrikken går og laver!

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
a. Valg af formand (ikke på valg, Nicholas Trier Lind på valg i 2020 )
b. Valg af kasserer (på valg, Jesper Raaberg genopstiller for 2 år)
c. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer
Maria Rosing-Schou (ikke på valg, på valg i 2020)
d. Valg af 0-3 bestyrelses suppleanter og “unge observatører”.
e. Valg af bilagskontrollant/revisor og en suppleant
Revisor: Maria Rosing-Schou (ikke på valg, på valg i 2020)
7. Eventuelt.


Kilde: Ninjafabrikken