Generalforsamling 2020


Nyheden er fra Ninjafabrikken

Den 9. Februar 2020 kl 16 afholdes Ninjafabrikkens ordinære generalforsamling.

Skriv til os hvis du vil deltage, og kom og få indflydelse på hvad Ninjafabrikken laver, vel mødt :-)


Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg

a. Valg af formand   (Nicholas Trier Lind genopstiller for 2 år )

b. Valg af kasserer (ikke på valg, Jesper Raaberg på valg i 2021)

c. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer

Maria Rosing-Schou genopstiller for 2 år

d. Valg af 0-3 bestyrelses suppleanter og “unge observatører”.

e. Valg af bilagskontrollant/revisor og en suppleant

Revisor: Maria Rosing-Schou genopstiller for 2 år.

7. Eventuelt.

Kilde: Ninjafabrikken