Generalforsamling 2021


Nyheden er fra Farum Kano og Kajakklub

I følge vedtægterne skal vi holde generalforsamling sidste søndag i april, dvs.søndag den 25. april.


Vi ved endnu ikke hvorledes den kan afholdes, det bliver muligvis på samme måde som sidste år, med en online godkendelse af beretning, regnskab og budget. Og så en senere fysisk egentlig generalforsamling.


Foreløbig vil vi minde om at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Dvs indtil videre senest den 4. april.

§ 11 Generalforsamlingen er FKK's højeste myndighed. Den skal indkaldes

skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og skal vedlægges

dagsorden og det reviderede regnskab. Indkomne forslag skal være

bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Kilde: Farum Kano og Kajakklub