Generalforsamling 2021


Nyheden er fra Ninjafabrikken

Den 31. Januar 2021 kl 20 afholdes Ninjafabrikkens ordinære generalforsamling.

Skriv til os hvis du vil deltage, og kom og få indflydelse på hvad Ninjafabrikken laver, vel mødt :-)


Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg

a. Valg af formand  (Ikke på valg, Nicholas Trier Lind på valg 2022)

b. Valg af kasserer (Jesper Raaberg genopstiller for 2 år)

c. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer

Maria Rosing-Schou (På valg 2022).

d. Valg af 0-3 bestyrelses suppleanter og “unge observatører”.

e. Valg af bilagskontrollant/revisor og en suppleant

Revisor: (Ikke på valg, Maria Rosing-Schou er på valg 2022).

7. Eventuelt


Ninjafabrikken - Bevægelse, teknik og styrke - Sundt og Sjovt


Følg med på Facebook https://www.facebook.com/ninjafabrikken.dk

Kilde: Ninjafabrikken