Generalforsamling 2022


Nyheden er fra Ninjafabrikken

Den 13. Februar 2022 kl 20 afholdes Ninjafabrikkens ordinære generalforsamling.

Skriv til os hvis du vil deltage, og kom og få indflydelse på hvad Ninjafabrikken laver, vel mødt :-)

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg

a. Valg af formand  (Nicholas Trier Lind er på valg, genopstiller)

b. Valg af kasserer (Jesper Raaberg, er på valg 2023)

c. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer

Maria Rosing-Schou (På valg, genopstiller).

d. Valg af 0-3 bestyrelses suppleanter og “unge observatører”.

e. Valg af bilagskontrollant/revisor og en suppleant

Revisor: (Maria Rosing-Schou på valg, genopstiller).

7. Eventuelt

Ninjafabrikken - Bevægelse, teknik og styrke - Sundt og Sjovt

Følg med på Facebook https://www.facebook.com/ninjafabrikken.dk

Kilde: Ninjafabrikken