Pædagog med lyst til natur og udeliv

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ønsker du at få mere udeliv og fokus på relationsarbejdet, så kom og vær med på holdet! 

I Børnehuset Valhalla arbejder vi sammen for at skabe en hverdag, hvor ambitionen er at vi ikke retter børn ind, men folder dem ud. 

Når du starter hos os, træder du ind i et hus, der i bogstavelig forstand ligger i skovkanten af Hareskoven i Egebjerg. Her vil du blive del af en arbejdsplads, der bevidst bruger vores KÆMPE store legeplads – med køkkenhave, høns, kælkebakke og græsarealer – i vores daglige pædagogik. 

Vi får ofte at vide af de, der kommer i vores børnehus, at huset har en rar stemning med altid imødekommende og smilende medarbejdere. Dette betyder meget for os og vi ønsker, at du kan bidrage med dette.

Dine vigtigste opgaver  

 • At skabe glæde og begejstring i dit samvær med børnehavebørnene
 • At se naturen og uderummet som et dagligt læringsmiljø
 • At skabe et rummeligt og anerkendende børnemiljø med fokus på tryghed, omsorg og nærvær i inspirerende læringsmiljøer og med gode deltagelsesmuligheder for alle børn
 • At ville indgå i aktiviteter og samværsformer, som understøtter børneperspektivet
 • At skabe overblik og tage ansvar for den pædagogiske hverdag
 • At holde fokus på kerneopgaven ud fra de pædagogiske læreplaner.

Dine kompetencer
Du er uddannet pædagog. Din tilgang til børnene er omsorgsfuld, nærværende og anderkende og du har en grundfæstet tro på, at alle børn kan lykkes og gør det bedste, de kan, i enhver givende situation.         

Din tilgang er præget med professionelt didaktisk og stor nysgerrighed, når du planlægger og evaluerer den pædagogiske praksis. 

Du har en grundlæggende viden omkring aldersgruppens udviklingstrin, som du gør brug af, når vi sammen evaluerer, om vi gør det, vi tro, vi gør.

Det får du hos os

 • Lækre fysiske rammer med ”højt til loftet” og stor lyst til at gå nye veje
 • Gode muligheder for at arbejde i små grupper
 • En personalegruppe der er fleksible og altid parate til at hjælpe hinanden
 • Optimale muligheder for at du som pædagog kan have fokus på motorik, natur og science
 • Stor åbenhed for nye ideer
 • Tid til pædagogisk forberedelse og evaluering med vores ugentlige stuemøder, tæt sparring med PPR, uddannelsesdage samt betalt deltagelse i BUPL’s temaaftener
 • En pædagogisk leder der er tæt på og som har fokus på børnehavepædagogikken og den praktiske hverdag (vi er to ledere i huset)
 • Et hus, hvor pædagogstillingerne er besat af pædagoger. 

Hvem er vi
Vores børnehus er et eftertragtet børnehus, hvor vi hver dag gør os umage for at skabe en pædagogik, hvor børnene bliver udfordret, får bevægelse og bliver forundret i trygge og nære relationer. 

Vi har 88 børnehavebørn og 46 vuggestuebørn. Børnehaven er fordelt på to afdelinger. Hvor den ene afdeling er for børnehavens kommende skolebørn, som holder til i en bungalow ved siden af selve Valhalla. Valhallas børnehavebørn er fordelt på fire grupper, som arbejder sammen i to teams, sammensæt af både pædagoger og medhjælpere. 

Vil du vide mere
Du er velkommen til at komme på besøg - ring gerne direkte til pædagogisk leder Christian Willer på telefon 2115 6667 med spørgsmål eller aftal et besøg. Du kan også læse mere om institutionen og distriktet på vores hjemmeside.

Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på job.ballerup.dk og om dagtilbud 0-5 år i Ballerup Kommune her.

Ansættelsesproces og løn
Ansættelsesdatoen er den 1. juli 2023. Stillingen er på 33 timer.

Ansøgningsfrist: den 16. juni 2023

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

 

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Vi glæder os til at møde dig.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Furesø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid

-Arbejdsgiver:

Ballerup Kommune, Egebjerghuse, 4, 2750 Ballerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://job.ballerup.dk/ad/paedagog-med-lyst-til-natur-og-udeliv/b0nlq4/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5843465

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet