Pædagog til Nordvængets vuggestue – bring din faglighed i spil, hver dag!

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Da vi har fået mulighed for at ansætte en ekstra pædagog, søger Vuggestuen Nordvænget i Furesø Kommune en pædagog 30-37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. december. Du bliver således tredje pædagog på en stue. Vi ønsker os en kollega, der, som os, er optaget af, gennem omsorgen og den gode atmosfære, at skabe læring i rutiner, aktiviteter, børnekultur, overgange, ventetid og pauser.


Velkommen til Nordvænget

Vi bor på Ryttergårdsvej i Farum og har 45 børn i alderen 1 til 3 år, fordelt på 4 stuer. To pædagoger deler ansvaret for hver gruppe, sammen med en til to medhjælpere. Vores fundament er anerkendende pædagogik, og vi sætter stor pris på vores arbejdsfællesskab. I Nordvængets vuggestue lægger vi vægt på at skabe en tryg base, hvor både børn, forældre og personale føler sig velkomne. Hver dag arbejder vi for at styrke børnenes fysiske, psykiske og sociale udvikling. Vi tager både hensyn til det enkelte barn og til børnegruppen som helhed. Vi arbejder med en fast daglig struktur og deler dagligt børnene op i mindre grupper henover dagen. Det giver et overskueligt miljø med mulighed for nærvær og for at se det enkelte barn. Vores stuemøder og pædagogmøder bruger vi til at planlægge og især reflektere over vores pædagogiske praksis.


Engagement og udvikling

Vi har brug for endnu en fagligt dygtig pædagog, der ikke kan lade være med at give med- og modspil i det pædagogiske arbejde. Du indgår i et samarbejdsteam omkring en børnegruppe og er med til at skabe rammerne for det pædagogiske indhold. Vi har et tæt samarbejde på tværs af huset og er pt. særligt optaget af pædagogik og indretning samt evalueringsprocesser, bl.a. som en del af den ny styrkede læreplan. Vi arbejder med "TOPI", der betyder, at vi bl.a. to gange om året laver trivselsvurdering omkring det enkelte barn. Et andet indsatsområde er den sproglige udvikling, hvor vi bruger sprogtrappen som redskab. Dette foregår altid i tæt dialog med forældrene.

Vi er en fagligt ambitiøs personalegruppe og sætter stor pris på vores gode samarbejde med andre fagpersoner:

  • Sundhedsplejerske
  • Psykolog
  • Talepædagog
  • Fysioterapeut
  • Socialrådgiver

som bidrager med sparring og indsats omkring børnene (forebyggende og indgribende).

Alle pædagoger på dagtilbudsområdet i Furesø Kommune har forberedelsestid, hvilket er med til at understøtte pædagogernes stærke faglighed.

Godt humør og varme hænder fulde af faglighed.

I Nordvænget møder du en positiv og rolig atmosfære. Den gode stemning kommer af en stor tillid til hinanden, både kollegaerne imellem og i relationen til børn og forældre. Vi begejstres af opgaverne og muligheden for at bringe vores faglighed i spil, og børnene giver os daglig kluklatter, god mavefornemmelse og smil på læben. Her er rart at være! Vil du vide mere? Vi har samlet et væld af konkrete eksempler på vores pædagogiske arbejde i Nordvængets pædagogiske læreplan 2023: https://www.furesoe.dk/media/10757/paedagogisk-laereplan-nordvaenget-2023.pdf

Du er også velkommen til at ringe til dagtilbudsleder Heidi Vest for yderligere oplysninger på tlf.: 7216 5483. Frem til d. 9. oktober er det muligt at kontakte pædagog Rikke Jensen på tlf.: 7235 8400. Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.


Ansøgningsfrist:

Send os din ansøgning senest tirsdag d. 24 oktober 2023. Vi afholder samtaler løbende og glæder os til at høre fra dig.

 

 

Praktisk

Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.

I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.

 

Job i Furesø? Kom og vær med!
I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.
Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=aeadcef7)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Furesø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nordvænget, Ryttergårdsvej, 3520 Farum

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 24-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5916556

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet