Sådan sørger Furesø Kommune for snerydning og glatførebekæmpelse

Foto: Furesø Kommune.
dato

I Furesø Kommune har man et effektivt og velorganiseret system for snerydning og glatførebekæmpelse. Når sneen begynder at falde, er snerydningskøretøjer hurtigt på færde for at sikre fri og sikker passage på kommunens veje og stier.

Det er dog vigtigt at bemærke, at private grundejere selv har ansvar for at rydde sne og bekæmpe glatføre ud for deres egen grund.

For at optimere snerydning og glatførebekæmpelse, er alle kommunens offentlige veje og stier klassificeret i forskellige vintervejklasser. Vejklasse 1 har højeste prioritet, og her ryddes der for sne og bekæmpes glatføre hele døgnet, med snerydningen påbegyndes når der er faldet ca. 5 cm sne.

Vejklasse 2 ryddes for sne og bekæmpes glatføre mellem kl. 5:00 og kl. 22:00, mens stier ryddes for sne inden for normal arbejdstid. Vejklasse 3 ryddes for sne inden for normal arbejdstid, men kun når snerydning er gennemført på veje og stier med højere vintervejklasse. Vejklasse 4 får ingen snerydning eller glatførebekæmpelse.

Furesø Kommune bruger primært salt til glatførebekæmpelse, men ved lave temperaturer kan også grus blive anvendt.

For yderligere information eller henvendelser vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse er man velkommen til at kontakte Driftsgården på Ny Vestergårdsvej 7-9, Værløse, på telefonnummer 72 35 53 73, eller via e-mail på driftsgd@furesoe.dk.

Oplysningerne om snerydning og glatførebekæmpelse i Furesø Kommune blev senest opdateret den 9. februar 2024.


https://www.furesoe.dk/aktuelt/nyheder/2024/februar/saadan-rydder-vi-sne/
Kilde: Furesø Kommune