Åbent Hus om helhedsplan for bekæmpelse af støj fra Hillerødmotorvejen

Åbent Hus torsdag den 30. maj på Furesø Rådhus om helhedsplan for bekæmpelse af støj fra Hillerødmotorvejen (Foto: Furesø Kommune)
dato

Torsdag den 30. maj kan Furesøs borgere komme til Åbent Hus og høre om en helhedsplan, der indeholder konkrete forslag om, hvordan støj fra Hillerødmotorvejen kan bekæmpes, og som byrådet vedtog i januar 2024.

Støjkort viser, at over halvdelen af Furesøs borgere er ramt af sundhedsskadelig støj fra Hillerødmotorvejen. I januar 2024 vedtog Furesø Byråd en helhedsplan for bekæmpelse af støj fra Hillerødmotorvejen udarbejdet af repræsentanter for alle byrådets partier og fire borgere i et såkaldt § 17 stk. 4-udvalg. Planen indeholder løsninger på, hvordan man kan reducere den sundhedsskadelig støj fra Hillerødmotorvejen.

”Støjkort bekræfter vores virkelighed. Det kan ikke være rigtigt, at hver anden borger i kommunen skal udsættes for sundhedsskadelig støj. Vi ønsker at sætte hastigheden midlertidigt ned til 90 km/t. Det forlænger kun rejsetiden med 2 minutter pr. bil uden for myldretiden, men vil gøre en stor forskel for borgeren i Furesø Kommune. Samtidig skal s-togets forlængelse fra Farum til Hillerød besluttes, så bilister kan få et alternativ til motorvejen. Disse løsninger kan dog ikke stå alene”, siger Ole Bondo Christensen (A), Furesøs borgmester.

”Vi ønsker i byrådet at markere, at kampen mod støjen er en fælles kamp for vores borgeres sundhed og for en mere stille kommune at leve i. Helhedsplanen peger på løsninger, der både på kort og lang sigt vil kunne skabe det - både i Farum og i Værløse. Det mest indgribende forslag - en overdækning i Farum - har potentialet til at samle byen til glæde for alle kommunens borgere. Med rapporten i hånden kan vi tage dialogen med Vejdirektoratet og Folketinget og fremføre vores fælles ønsker. Vi har behov for, at vi som samfund tager støjproblemerne langt mere seriøst”, siger Egil Hulgaard, (C), formand for §17 stk. 4-udvalget bag anbefalingerne.

Helhedsplanen foreslår tiltag på disse delstrækninger: Bregnerød (støjvolde og støjskærme), Farum (overdækning), Fiskebækbroen (let overdækning), Nørreskoven (støjskærme) Kollekolle (let overdækning samt støjskærme).

På mødet vil der også blive fortalt om forslag til hastighedsnedsættelser på de lokale veje i Furesø Kommune.

Tilmelding
Furesø Kommune inviterer til Åbent Hus om helhedsplanen for bekæmpelse af støj fra Hillerødmotorvejen. Alle interesserede borgere er velkomne til at høre mere om planen. Det afholdes torsdag den 30. maj kl. 17-18.30, Rådhuset Kantinen, Stiager 2, 3500 Værløse.

Borgere skal tilmelde sig via Furesøs hjemmeside furesoe.dk/trafikstøj.

Kilde: Furesø Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.