En ny fremtid i vente for Bregnerød Kro: Borgermøde om nyt lokalplansforslag

Foto: Furesø Kommune.
dato

I takt med videreudviklingen af Furesø Kommune, står også Bregnerød Kro over for en markant forandring, der forventes at skabe et nyt pulserende liv i landsbyen.

Dette sker i form af et lokalplansforslag præsenteret af Furesø Byråd onsdag den 31. januar, som medfører etableringen af hotellejligheder, café og restaurant i det historiske bygningskompleks.

Lokalplanforslaget vil gennemgå en otte ugers høringsperiode, hvorved borgere kan give deres input og høre mere om forslaget på et borgermøde den 5. marts. Mødet afholdes fra kl. 18-19.30 i Farum Kulturhus i Teatersalen.

Det nye projekt vil frembringe en dynamisk energi i landsbyen, men det forholdes højst vigtigt at værne om det oprindelige landsbybillede og den kulturhistoriske arv, som Bregnerød Kro bærer på. Derfor sikrer lokalplanen blandt andet, at den karakteristiske gule rejsestald, der ligger på hjørnet af Bregnerød Byvej og Høveltsvangsvej, bevares trods byens transformation.

Baggemanden for den nye fremtid for Bregnerød Kro er det lokalbaserede firma, Føniks A/S, der med ejerskabet af bygningskomplekset ser et stort potentiale i at udvikle kroen. Med etableringen af hotellejligheder, en café samt restaurant, forventes en dynamisk atmosfære at opstå omkring det historiske samlingspunkt for både lokalbefolkningen og eventuelle besøgende. Denne forvandling vil højst sandsynligt også øge landsbyens turistattraktion.

Dette tiltag for Bregnerød Kro baner vejen for nye muligheder og oplevelser for både landsbyens borgere og eventuelle turister, hvilket understreger Furesø Kommunes fortsatte stræben mod at skabe et pulserende projekt med respekt for omgivende kultur og historie.


https://www.furesoe.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2024/februar/borgermoede-om-fremtiden-for-bregneroed-kro/
Kilde: Furesø Kommune