Innovativ sanseløsning forbedrer livskvaliteten på Furesø Kommunes plejehjem

Foto: Furesø Kommune.
dato

Et nyt partnerskab mellem Furesø Kommune og virksomheden Wavecare har medført en innovativ sanseløsning, der forbedrer livskvaliteten på plejehjem.

Partnerskabet, udfoldet den 8. februar 2024, blev etableret for at adressere nøgleudfordringer på Furesø Kommunes plejehjem. Disse udfordringer inkluderer beboernes komplekse sundhedsmæssige problemer, arbejdsmiljøet for medarbejderne og mangel på personale. Centralpunktet for denne indsats var kommunens største plejehjem, Lillevang.

Sammen med Wavecare var Furesø Kommune på jagt efter en løsning, der kunne bringe mere ro og tryghed for beboerne med demens, samt give medarbejderne nye værktøjer til at håndtere plejeopgaverne.

I 2023 implementerede de to parter et sanseløsning- projekt. Projektet anvendte sanselys, -musik og -film for at skabe mere rolige omgivelser på plejehjemmet. Resultaterne af dette sanseløsning-projekt var tydelige - der var mindre stress blandt personalet, mindre sygefravær og en generel atmosfære af ro blandt beboerne.

Beboerne oplevede færre episoder med agitation, øget social interaktion og generelt bedre trivsel. For medarbejdere gav denne løsning dem tid og ro til at hjælpe andre beboere samt udvikle nye, kreative måder at håndtere ændringer i beboernes adfærd.

Som en del af sanseprojektet udviklede Wavecare og Furesø Kommune et sansekoncept baseret på medarbejderfeedback og erfaringer fra psykiatriske hospitaler. Dette koncept viste sig at være en effektiv metode til at hjælpe med at skabe ro blandt beboerne og redskaber til medarbejderne i deres plejeopgaver.

Furesø Kommune overvejer nu at udbrede disse erfaringer til andre dele af Lillevang plejehjem, samt potentielt udrulle løsningen på flere af kommunens plejehjem, hvis de positive resultater fortsætter.


https://www.furesoe.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2024/februar/ny-sanseloesning-oeger-trivsel-paa-plejehjem-i-furesoe/
Kilde: Furesø Kommune